Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym państwie poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie znacznym poziomie (teraz jest to blisko dwanaście proc.). Trudno mówić o rzetelności danych niemniej jednak możemy przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja jednostek nieposiadających pracy jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie posiadają przychodów a z drugiej nie mają możliwości zaciągnąć żadnego pożyczki posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług finansowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
kredyt od prywatnego inwestora
Jest to z pewnością wspaniała wiadomość dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a występują u niej nagłe koszty np. konieczność wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a któregoż dostanie łączy się z zespołem wymogów jakie wskazane jest wykonać. W 1szej kolejności trzeba powiedzieć, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o przychodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. złotych zarobku na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach w chwili starania się o pożyczkę). http://podzastaw.org

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.