Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której to zasadnicze warunki są wyznaczone w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma przewyższa 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.
pozyczki dla zadluzonych
Niezależnie od tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mogą dołączyć kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy. pozyczki dla zadluzonych

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje określoną kwotę gotówki (zazwyczaj są to kwoty około kilkudziesięciu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę oddać razem z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób jedynie możliwą do uzyskania.