Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych

link strony
Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to fundamentalne zasady są ustalone w regulacjach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł powinna być zatwierdzona pismem. pozyczki prywatne

Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje określoną sumę pieniędzy (na ogół są to kwoty mniej więcej kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę opłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób jedynie możliwą do uzyskania.