Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tej chwili w naszym państwie poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie znacznym stopniu (teraz jest to blisko dwanaście proc.). Trudno mówić o rzetelności danych mimo to wolno nam przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie ludzi nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, że z jednej strony nie pozyskują przychodów a z drugiej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
dodatkowy odczyt
Jest to z pewnością świetna wiadomość dla każdej osoby, która to nie ma zatrudnienia a nadchodzą u niej niespodziewane koszty np. przymus naprawy piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny typ kredytu a któregoż zdobycie łączy się z szeregiem wymagań jakie wypada wykonać. W 1szej kolejności trzeba stwierdzić, iż tego typu kredyt to standardowe zobowiązanie prezentowane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o przychodach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy kwotę 2 tys. złotych przychodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).
zobacz stronę
Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które nie mają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.