Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której kluczowe zasady są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 złotych winna być stwierdzona pismem.


Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje zdefiniowaną sumę gotówki (przeważnie są to kwoty około kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę opłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie możliwą do uzyskania.