Kredyt pod zastaw mieszkania - wszystko co powinieneś wiedzieć


W aktualnych czasach w dużej mierze zwiększyła się cena informacji. Ta jednostka, która wie więcej i umie zrobić pożytek z tej informacji jest bardzo pożądanym typem pracownika na naszym krajowym rynku pracy. Posiadana wiedza może być nam również wysoce użyteczna w osobistym życiu, nie tylko zawodowym. Dla dużej ilości ludzi może okazać się szokiem informacja, iż kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko przez bank ale również przez osobę prywatną.

Ogólnie zdołamy wyróżnić 2 rodzaje tego typu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym zadomowiły się obydwie nazwy). Występują pomiędzy nimi ustalone różnice, które posiadam nadzieję niniejszy materiał uwydatni. Bank jako instytucja finansowa udziela kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na nabycie domu, wykupienie lokalu mieszkalnego itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób sprecyzowany w umowie kredytowej. Bank pragnąc zabezpieczyć zwrot udzielonego kredytu określa wymóg polegający na dokonaniu wpisu w części IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w momencie gdy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w stosunkowo krótkim czasie zaspokoić swoje roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.


Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym wypadku środki finansowe są udzielane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei zatwierdzana kancelarii notarialnej. Na dodatek pożyczkodawca ma możliwość się zabezpieczyć przez zapis w dziale IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub dziale II KW- własność.